Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av regioner 2022

För att följa upp hur regionerna arbetar systematiskt och övergripande skickar vi årligen ut en enkät. År 2022 svarade 17 av 21 regioner på enkäten. Här hittar du svaren sammanfattade.

Uppföljningen 2022 visar att alla 17 regioner arbetar med att föra dialog och inhämta kunskaper från personer med funktionsnedsättning. Hälften av dem gör detta i stor utsträckning. Samtliga regioner har också ett centralt samråd med funktionhinderorganisationer.

Strategiskt arbete

14 regioner har målsättningar i en strategi eller styrdokument som de använder för att systematisera sitt arbete med funktionshinderfrågor, och 12 av dem följer också upp sina målsättningar. 10 regioner har i stor utsträckning med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i sina styrande dokument för lokalförsörjning, 7 regioner har det i viss utsträckning.

Funktionshinderperspektivet ingår i samtliga svarande regioners arbete med övriga mångfaldsfrågor, exempelvis barnrätt, jämställdhet eller Agenda 2030, om än i något varierande grad.

Förbättringsmöjligheter

Uppföljningen visar också att det finns förbättringsmöjligheter inom vissa områden, bland annat vad gäller att ställa krav på tillgänglighet i de upphandlingar där det är relevant, och att ha rutiner för att utforma beslut på ett tillgängligt sätt.

Resultat 2022

Här kan du läsa resultatet av enkätuppföljningen av regioner 2022 och regionernas separata svar i ett Excel-dokument. 

Rapporten Resultat från uppföljning av regioner 2022

Svar per region 2022 (excel, 22 kB, ladda ner)