Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av regioner

Årets uppföljning visar bland annat att alla svarande regioner arbetar med att inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning om hinder för delaktighet.

I år 18 av 21 regioner besvarade enkäten. I 2020 års enkät ställde vi nya frågor och därför skiljer sig uppföljningen från tidigare år.

Många har en tillgänglig rekryteringsprocess

Uppföljningen visar att alla svarande regioner i stor eller viss utsträckning arbetar för att göra sina rekryteringsprocesser tillgängliga.

Det betyder att de säkerställer att personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra att söka och konkurrera om tjänster. Det kan handla om att formulera innehåll och krav i annonser på ett sätt som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att söka en tjänst.

De flesta arbetar med dialog

Genom att lyssna på personer med egna erfarenheter av hinder och lösningar inom olika områden bidrar det till att regionen får större kunskap.

Uppföljningen visa att alla svarande regioner arbetar med att föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning. 

Flertalet arbetar för tillgängliga lokaler

För att så många som möjligt ska kunna använda lokaler behöver de vara tillgängliga.

Uppföljningen visar att 13 av 18 regioner i hög utsträckning inkluderar tillgänglighet i styrande dokument för lokalförsörjning. 12 av 18 arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten i befintliga lokaler.

Många arbeta med digital tillgänglighet

Digitaliseringen gör att ärenden i större utsträckning hanteras digitalt. Därför är det centralt att e-tjänster och mobilapplikationer är användbara för att så många som möjligt ska kunna vara en del av samhället. Det kan bland annat handla om färdtjänstbokning eller resa i kollektivtrafiken.

Uppföljningen visar att regionernas arbete med att utforma dessa tjänster på ett tillgängligt sätt kan förbättras.

Årets resultat i sin helhet

I vår rapport hittar du årets resultat i sin helhet med tabeller. Enskilda regioners svar står i excelfilen. 

Uppföljning av regioner 2020 - resultat och tabeller

Svar per region 2020 (excel, 14 kB, ladda ner)

Resultat från tidigare år

Här kan du läsa resultatet från tidigare års uppföljningar och hur enskilda regioner svarade.

Uppföljning av regioner 2019

Svar per region 2019 (excel, 25 kB, ladda ner)