Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av regioner

För att följa upp hur regionerna arbetar systematiskt och övergripande med funktions­hindersfrågor skickar vi årligen ut en enkät. I årets enkät besvarade 19 av 21 regioner frågor om hur de gör sin verksamhet, lokaler och information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Rekrytering och lokaler i fokus för regionernas tillgänglighetsarbete

Många regioner arbetar i stor utsträckning för att göra sina rekryteringsprocesser tillgängliga, det vill säga att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra att söka och konkurrera om tjänster. Det kan handla om att formulera innehåll och krav i annonser på ett sätt som möjliggör för personer med funktionsnedsättning, att hålla intervjuer i tillgängliga lokaler och mycket mer.

Ytterligare två områden där regioner i hög utsträckning inkluderar tillgänglighet är i styrande dokument för lokalförsörjning samt i sitt löpande arbete för att förbättra tillgängligheten i befintliga lokaler.

Regionernas E-tjänster har utvecklingspotential

Uppföljningen visar att det finns förbättringsmöjligheter för regionerna vad gäller att utforma sina e-tjänster och mobilapplikationer på ett tillgängligt sätt. Detta är centralt då digitaliseringen innebär att invånare behöver eller förväntas hantera många olika ärenden digitalt, exempelvis färdtjänstbokning eller planering av resa i kollektivtrafiken.

Årets resultat i sin helhet

I vår rapport hittar du årets resultat i sin helhet med tabeller. Enskilda regioners svar står i excelfilen. 

Uppföljning av regioner 2021 - resultat och tabeller

Svar per region 2021 (excel, ladda ner)