Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av myndigheter

För att följa upp hur myndigheterna arbetar systematiskt och övergripande, skickar vi årligen ut en enkät. 2022 var svarsfrekvensen 85 procent, vilket är 245 av 287 myndigheter. Här hittar du svaren sammanfattade.

Uppföljningen visar att majoriteteten av myndigheterna har en hög eller en i viss utsträckning tillgänglig webbplats:

  • 66 procent av myndigheterna anger att webbplatsen i hög utsträckning är tillgängligt utformad.
  • 31 procent anger att webbplatsen är i viss utsträckning tillgängligt utformad.

Strategiskt arbete

Drygt två av tre svarande myndigheter, eller 71 procent, har målsättningar i de styrdokument som de använder för att systematisera arbetet med funktionshinderfrågorna. 72 procent av myndigheterna har någon eller några personer som samordnar det övergripande arbetet.

Hälften av de svarande anger att de under de senaste tolv månaderna har implementerat nya arbetssätt, processer eller riktlinjer i syfte att myndighetens verksamhet ska bli mer tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning. Hälften säkerställer också att de i hög utsträckning har jämlika och tillgängliga rekryteringsprocesser.

Två av tre svarande myndigheter för dialog med och inhämtar kunskap från personer med funktionsnedsättning i stor eller viss utsträckning, framför allt genom individkontakter.

Förbättringsmöjligheter

Uppföljningen visar förbättringsmöjligheter inom vissa områden. Det är exempelvis bara ett mindre antal, 40 myndigheter, som anger att de har ett centralt samråd med funktionshindersrörelsen. Ett annat område som kan förbättras gäller uppföljning av myndigheternas insatser inom funktionshinderområdet.

Det är bara 13 procent av de svarande som anger att de använder statistik eller liknande data för att göra det, och 39 procent som anger att de inhämtar erfarenheter och kunskap från personer med funktionsnedsättning eller organisationer som företräder dem i syfte att följa upp eller utvärdera myndighetens arbete och insatser.

Drygt hälften av de svarande har rutiner för att myndighetens olika beslut ska vara tillgängligt utformade.

Resultat från 2022

Här kan du läsa resultatet av enkätuppföljningen av myndigheter 2022 och myndigheternas separata svar i ett Excel-dokument. 

Rapporten Resultat från uppföljning av myndigheter 2022

Svar per myndighet 2022 (excel, 73 kB, ladda ner)