Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av myndigheter

Årets uppföljning visar bland annat att de flesta myndigheter arbetar med att säkerställa att de har en tillgänglig rekryteringsprocess.

Flera myndigheter har kunskap om sitt ansvar att arbeta för jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningen visar att 25 procent av myndigheterna i hög utsträckning har kännedom om det nationella målet och dess inriktning. 73 procent har det i viss utsträckning. 

Flera har en tillgänglig rekryteringsprocess

En tillgänglig rekryteringsprocess ökar delaktigheten i samhället och bidrar till att myndigheter får tillgång till en större bredd av kompetens.

Uppföljningen visar att 51 procent av myndigheter i stor utsträckning säkerställer en tillgänglig rekryteringsprocess. 47 procent uppger att de gör det i viss utsträckning.

Tillgängliga lokaler och digital tillgänglighet

Att lokaler och digitala miljöer, som till exempel webbplatser, är tillgängliga ökar möjligheten för fler att vara delaktiga i samhället. 

Uppföljningen visar också att många myndigheter arbetar med tillgängligheten genom att göra lokaler, webbplatser, e-tjänster och mobilapplikationer användbara för fler.

Mer arbete inom dialog och upphandling

För att öka delaktigheten finns det två effektiva verktyg som myndigheter kan använda för att identifiera hinder för delaktighet och att inhämta kunskap.

Det ena är att föra dialog med de som berörs, alltså att involvera personer med funktionsnedsättning i arbetet. Det andra är att ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar.

Uppföljningen visar att båda dessa områden kan förbättras hos samtliga myndigheter.

Årets resultat i sin helhet

I vår rapport hittar du årets resultat i sin helhet med tabeller. Enskilda myndigheters svar står i  excelfilen.

Uppföljning av myndigheter 2021 - resultat och tabeller

Svar per myndighet 2021 (excel, ladda ner)

Resultat från tidigare år

Här kan du läsa resultatet från tidigare års uppföljningar.

Uppföljning av myndigheter 2020