Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av kommuner

För att följa upp hur kommuner arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar vi årligen ut en enkät. Resultatet ger en bild av hur kommunerna gör sin verksamhet, lokaler och information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. I år besvarade 61 procent (177 av 290) av kommunerna enkäten.

Nästan alla kommuner inhämtar kunskap från personer med funktionsnedsättning

Uppföljningen 2021 visar att nästan alla kommuner arbetar med att föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning. Det är positivt och bidrar till att kommunen får kunskap om hinder för delaktighet och vad som kan göras för att åtgärda dem från de som själva har upplevt hindren.

Uppföljningen visar även att det i många kommuners ledning finns kännedom om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det indikerar en god förståelse för funktionshindersfrågor på ledningsnivån. Det skapar förutsättningar för att arbete med funktionshindersfrågor genomsyrar kommunens alla ansvarsområden.

Kommunernas e-tjäster och rutiner vid upphandling har utvecklingspotential

Kommunerna arbetar i relativt stor utsträckning med att utforma sina webbplatser så att de blir tillgängliga för fler, men inte i lika mycket med att utforma sina e-tjänster och mobilapplikationer. Här kan kommunerna förbättra sig. Det är centralt att även dessa tjänster blir användbara då digitaliseringen innebär att ärenden i större utsträckning hanteras digitalt. Det kan handla om skolplattformar, tjänster för att ansöka till förskola, göra felanmälningar, ansöka om bygglov eller göra aktivitetsbokning.

Ytterligare ett område där det kan ske stora förbättringar är upphandling. Där kan kommunerna bli bättre på att ställa krav på tillgänglighet som ett effektivt sätt att bidra till att lokaler, produkter och tjänster blir tillgängliga och enklare att använda för fler.

Årets resultat i sin helhet

I vår rapport hittar du årets resultat i sin helhet med tabeller. Enskilda kommuners svar står i excelfilen. 

Uppföljning av kommuner 2021 - resultat och tabeller

Svar per kommun 2021 (excel, ladda ner)

Resultat från tidigare år

Här kan du läsa resultatet från tidigare års uppföljningar och hur enskilda kommunerna svarade. 

Uppföljning av kommuner 2020