Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljningen av kommuner

Årets uppföljning av kommuner visar bland annat att många arbetar med att inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning.

I år svarade 67 procent (195 av 290) av kommunerna på enkäten. I 2020 års enkät ställde vi nya frågor och därför skiljer sig uppföljningen från tidigare år.

Nästa alla för dialog 

Att lyssna till dem som berörs bidrar till större kunskap om vilka hinder som finns i samhället och vad som kan göras för att åtgärda dem.

Uppföljningen visar att 33 procent av kommunerna i hög utsträckning arbetar med att föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning. 66 procent gör det i viss utsträckning. 

De flesta känner till FN:s konvention

Resultatet i uppföljningen indikerar att det finns en god förståelse för funktionshindersfrågor inom kommunledningen. Det visar att det finns förutsättningar för att arbetet genomsyrar kommunens alla ansvarsområden.

34 procent av de svarande uppger att de har kännedom om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 64 procent av kommunerna uppger att vissa tjänstepersoner på kommunledningsnivå har kännedom.

Många arbetar med digital tillgänglighet

Digitaliseringens utveckling i samhället gör att fler ärenden i större utsträckning hanteras digitalt. För att kunna vara en del av samhället är det centralt att webbplatser, e-tjänster och mobilapplikationer är användbara för fler. 

Uppföljningen visar att kommunerna i relativt stor utsträckning arbetar med att utforma sina webbplatser så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med att göra e-tjänster och mobilapplikationer tillgängliga för fler kan dock bli bättre. Det kan handla om skolplattformar eller ansöka om bygglov.

En av fyra ställer krav i upphandling

Upphandling är ett effektivt sätt att bidra till att lokaler, produkter och tjänster blir tillgängliga och enklare att använda för fler.

Uppföljningen visar att upphandling är ett område som behöver förbättras och där kommunerna kan bli bättre på att ställa krav på tillgänglighet.

Årets resultat i sin helhet

I vår rapport hittar du årets resultat i sin helhet med tabeller. Enskilda kommuners svar står i excelfilen. 

Uppföljning av kommuner 2020 - resultat och tabeller

Svar per kommun 2020 (excel, 27 kB, ladda ner)

Resultat från tidigare år

Här kan du läsa resultatet från tidigare års uppföljningar och hur enskilda kommunerna svarade. 

Uppföljning av kommuner 2019

Svar per kommun 2019 (excel, 27 kB, ladda ner)