Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Uppföljning av myndigheter, kommuner och regioner

I vår årliga uppföljning visar vi hur kommuner, regioner och myndigheter arbetar med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Ramp upp till entré i gammal byggnad.

Arbetet med tillgänglighet och delaktighet – hur går det?

Strategiskt arbete med tillgänglighet och delaktighet är viktigt för att nå resultat i verksamheten. Många, men inte alla myndigheter, kommuner och regioner arbetar strategiskt med funktionshindersfrågor.

Uppföljningen visar att många myndigheter, kommuner och regioner arbetar övergripande och systematiskt med funktionshindersfrågor. Det finns en medvetenhet om ansvar och en vilja att arbeta med tillgänglighet och delaktighet.

Samtidigt visar uppföljningen att funktionshindersfrågor inte fullt ut finns med i styrnings- och ledningsprocesser. Det finns arbete kvar att göra för att tillgänglighet och delaktighet ska nå ut i verksamheternas alla delar.