Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Människor på torg tagen i motljus.

Alla med funktionsnedsättning kan gå med i Rivkraft

Undersökningspanelen är ett sätt för dig att dela med dig av dina erfarenheter om hur samhället fungerar. Detta är en viktig del i Myndigheten för delaktighets arbetet med att bygga kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Enkäterna skickas ut tre till fyra gånger per år. Det är frivilligt att svara på enkäten. Syftet med undersökningspanelen är att fånga upp hinder för delaktighet i samhället och att identifiera möjliga lösningar.

Därför vill deltagarna vara med i Rivkraft

Vi har frågat paneldeltagarna varför de vill vara med och svara på frågor.

Deltagarna svarar att de vill vara med och bidra till att öka kunskaperna i samhället om olika funktionshinder.

De vill bidra med sina egna erfarenheter.

De vill att samhället får bättre förståelse för personer med funktionsnedsättning och att kunskaperna ökar. De förväntar sig att svaren ska spridas.

De vill att beslutsfattare får mer fakta om villkor från de som har erfarenheter av brister i tillgängligheten i samhället.

Anmäl dig till Rivkraft

När du anmäler dig får du en länk i din e-post till en bakgrundsenkät. I den enkäten svarar du bland annat på när du är född, vilket kön du har och vad du har för funktionsnedsättning.
När du har besvarat bakgrundsenkäten är du paneldeltagare i Rivkraft.

Du är med i panelen så länge du själv vill. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är med i panelen.

Just nu går det inte att anmäla sig till Rivkraft

Vi byter enkätverktyg för Rivkraft och därför går det inte att anmäla sig just nu. Men snart är alla välkomna att anmäla sig igen. 

Har du frågor kan du mejla till rivkraft@mfd.se

Enkäterna

Enkäterna kommer tre till fyra gånger per år. Du får meddelande med länk i din e-post när det är dags att svara på en ny enkät. Frågorna handlar om hur du upplever din vardag. Du svarar bara på de enkäter du vill.

Frågorna är på lätt svenska och i enkäten finns en lyssna-funktion så att du kan få frågorna upplästa.

Det är möjligt att besvara enkäterna tillsammans med en medhjälpare.

Kan du inte svara i webbenkäter går det att få enkäterna på papper. Frågorna finns också på teckenspråk.