Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Flicka kramar polis.

Våld och övergrepp

Personer med funktionsnedsättning löper en större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp. Osynlighet, sårbarhet och beroende gör att kvinnor med funktionsnedsättning har särskilt hög risk att bli utsatta för mäns våld.

Kvinnor och män med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd och i rättssystemet fortsätter svårigheterna.

Förutom det våld som drabbar alla riskerar personer med funktionsnedsättning att utsättas för våld som är direkt kopplat till funktionsnedsättningen. Det kan handla om att någon gömmer ens hjälpmedel, vägrar teckenspråkstolka eller straffar personen ekonomiskt.

Sammanställa och kartlägga kunskap

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och identifiera kunskapsluckor inför framtida studier. Myndigheten ska även genomföra en kartläggning av vilken kunskap som finns hos kommuner, regioner och myndigheter där anställda möter personer med funktionsnedsättning, som har eller kan ha utsatts för våld.

Om MFD:s regeringsuppdrag

Rapport om mäns våld mot kvinnor  

Osynlighet, sårbarhet och beroende gör att kvinnor med funktionsnedsättning blir särskilt utsatta för mäns våld. Rapporten om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samlar kunskapen och identifierar förslag till förebyggande åtgärder (2017).

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Filmer om våld mot kvinnor  

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra kvinnor för våld i nära relationer. Våldet kan både ta andra uttryck och komma från andra nära relationer än med en partner, till exempel en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan är beroende av för att klara delar av sin vardag.

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Filmen beskriver hinder och utmaningar i våldsarbetet relaterat till olika funktionsnedsättningar, men också möjligheter och lösningar.

Videoalternativ:

Filmen om Afsoon iscensätter risken att utsättas för våld bland kvinnor vars kontakter med omvärlden är begränsad till ett fåtal personer och som har svårigheter att göra sig förstådda.

Afsoon – en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Filmen handlar om Afsoon och den beskriver fiktivt och starkt känslomässigt den osynlighet, sårbarhet och det beroende som utmärker våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Videoalternativ:

Filmen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning kan användas som introduktion till samtal om att förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i personalgrupper inom vård och omsorg.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Filmen kan användas som introduktion till samtal om att förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i personalgrupper inom vård och omsorg i offentlig sektor.