Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Flicka åker skateboard i ramp.

Hälsa och fritid

Personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som sämre än vad den övriga befolkningen gör. Många olika faktorer som bland annat en aktiv fritid bidrar till god hälsa.

Det finns många faktorer som har betydelse för att personer ska kunna ha en god hälsa. Dessa faktorer samspelar på ett komplext sätt med varandra. Det kan handla om tillgång till vård, delaktighet i samhället och kunskap om hälsofrämjande insatser. En aktiv och meningsfull fritid bidrar också till god hälsa.

Upplever sämre hälsa och söker mer sällan vård

En tredjedel av deltagarna i vår undersökningspanel upplever att de har dålig hälsa. Särskilt vanligt är det bland kvinnor. Vissa svarar att de inte söker vård, trots att de skulle behöva. Negativa erfarenheter från tidigare vårdbesök, brist på ork och upplevelsen att inte bli förstådd är några av orsakerna.

MFD:s undersökningspanel: hälsa, kost och fysisk aktivitet

Aktiv fritid

Myndigheten för delaktighet har kartlagt vad som görs lokalt och regionalt för att främja möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid. Kartläggningen omfattar också den enskildes tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter.

Aktiv fritid - Redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel

Andra myndigheters rapporter och kunskaps­underlag

Folkhälsomyndigheten har ytterligare kunskapsunderlag kring livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer med funktionsnedsättning.

Sämre livsvillkor ger sämre hälsa

Personer med funktionsnedsättning rapporterar sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Det visar Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät.

Hälsan hos personer med funktionsnedsättning (Folkhälsomyndighetens webbplats)