FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Här hittar du information på teckenspråk om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Allmänna kommentarer på teckenspråk

Kommentarerna är till för att hjälpa alla länder att följa reglerna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De förklarar de olika delarna eller artiklarna i FN:s konvention. Det är FN:s kommitté som har tagit fram allmänna kommentarer. Myndigheten för delaktighet har gjort sammanfattningar på teckenspråk av kommentarerna.

Allmän kommentar nr 1 - Likhet inför lagen

Kommentaren handlar om likhet inför lagen. För att alla ska kunna använda sina rättigheter måste alla vara lika inför lagen.

Allmän kommentar nr 2 - Tillgänglighet

Kommentaren handlar om tillgänglighet. För att alla ska kunna använda sina rättigheter måste samhället vara tillgängligt och universellt utformat så att det passar alla.

Allmän kommentar nr 3 – Rättigheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Kommentaren handlar om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och att de ofta blir diskriminerade. För att gruppen ska kunna använda sina rättigheter måste samhället motverka våld, diskriminering och stereotypa föreställningar om dem.

Allmän kommentar nr 4 - Rätten till utbildning

Kommentaren handlar om rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning på lika villkor och utan diskriminering. Det betyder att alla skolor och utbildningsmiljöer ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Senast granskad: 2019-03-06
Dela: