Tietoja Osallisuusvirastosta

Osallisuusvirasto toimii vammaispolitiikan toteutumiseksi koko yhteiskunnassa.

Työskentelemme oikeusperspektiivilähtöisesti, jotta kaikki ihmiset toimintakyvystä riippumatta voisivat olla täysipainoisesti mukana yhteiskunnassa. Teemme tätä

  • seuraamalla ja analysoimalla kehitystä
  • laatimalla menetelmiä, suuntaviivoja ja ohjeistusta
  • levittämällä tietoa
  • tekemällä aloitteita tutkimuksesta ja muusta kehitystyöstä sekä
  • toimittamalla aineistoa ja toimenpide-ehdotuksia hallitukselle.

Meillä on kattavat tiedot tästä työstä ja seuraamme ja arvioimme kehitystä vammaisalueella sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tehtäväämme ohjaavat vammaispolitiikan tavoitteet ja strategiat. Nämä perustuvat YK:n sopimukseen toimintaesteisten henkilöiden oikeuksista.  Työmme kohdistuu viranomaisiin, kuntiin ja maakäräjiin, joiden kautta myös toimimme. 

Senast granskad: 2017-05-15
Dela: