Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Frågor om Myndigheten för delaktighet

Vad är Myndigheten för delaktighets uppdrag?

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar med att främja genomförandet av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället.

Vårt uppdrag är att verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet.

För att genomföra vårt uppdrag driver vi på och följer utvecklingen av arbetet inom funktionshindersområdet. Vi arbetar med att sprida kunskap om hur hinder i samhället kan åtgärdas. Vi ger stöd till ansvariga aktörer för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Vårt uppdrag

Tar MFD emot studie­besök?

MFD välkomnar studiebesök i den mån det finns möjlighet.

Kan MFD komma ut och föreläsa?

MFD föreläser regelbundet på olika konferenser och seminarier och avgör från fall till fall om det finns möjlighet att medverka. MFD arrangerar också möten, utbildningar och seminarier.

Vad är Rivkraft?

Myndigheten för delaktighet har undersökningspanel som heter Rivkraft. Panelen består av deltagare med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Syftet är att identifiera hinder och möjliga åtgärder för delaktighet i samhället och bygga kunskap om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Alla personer över 16 år med funktionsnedsättning är välkomna att delta i Rivkraft.

Rivkraft

På vilket sätt jobbar MFD med frågor om assistans­hundar?

MFD har i uppdrag att upphandla en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synnedsättning). Uppdraget löper under åren 2019–2021.

Stödfunktionen har i uppdrag att kvalitetssäkra instruktörer som utbildar assistanshundar, utföra lämplighetstester av hundar samt examinera och följa upp ekipagen, det vill säga hundarna och förarna.

Assistanshundar

Assistanshund på Svenska Brukshundklubbens webbplats

Arbetar Myndigheten för delaktighet med frågor inom LSS som exempelvis personlig assistans?

Myndigheten för delaktighets uppdrag är att främja genomförandet av funktionshinderspolitiken. Personlig assistans eller andra individuella stödinsatser som ges inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en del av funktionshinderspolitiken.

Myndighetens uppdrag innebär att ge stöd till offentliga aktörer för att samhällets tjänster, produkter och miljöer ska bli tillgängliga för fler. Det innebär att vi tar fram kunskap, ger stöd och följer upp genomförandet av funktionshinderspolitiken. Vi arbetar däremot inte specifikt med särskilda stöd inom LSS.

Kommunerna har ett ansvar för att personer med funktionsnedsättningar får det stöd och den hjälp som de behöver, exempelvis individuella stödinsatser som omfattas av LSS.

Försäkringskassan ansvarar för att bevilja personlig assistans för mer än 20 timmar i veckan.

Försäkringskassans uppdrag

Vad kan personer med nedsatt syn göra för att få en ledarhund?

Ansökan om ledarhund hanteras i dagsläget av Synskadades Riksförbund. Ett arbete om att flytta ansvaret till Myndigheten för delaktighet pågår men har ännu inte beslutats och genomförts.

Ledarhundar och assistanshundar på 1177 Vårdguiden

Synskadades Riksförbund om ledarhundar

Vanliga begrepp

MFD använder begreppet personer med funktionsnedsättning. Det är det begrepp som används i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Det finns också andra begrepp som används, exempelvis personer med funktionsvariation eller olika funktionsförmågor.

Socialstyrelsens termbank