Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Organisationskarta

Myndigheten för delaktighet har cirka 50 medarbetare och består av två avdelningar och en stab. Myndighetens chef är generaldirektör Malin Ekman Aldén.

Generaldirektör

Generaldirektör Malin Ekman Aldén är myndighetens chef och är den som ansvarar för verksamheten inför regeringen.

Ställföreträdande generaldirektör är avdelningschef Emelie Lindahl.

Stab

Staben ger stöd till generaldirektören och ledningen i övergripande styrning, ledning och utveckling av myndighetens verksamhet.

Avdelningen kunskapsutveckling och implementering

Avdelningschef: Emelie Lindahl

Avdelningen tar fram kunskap och stöd till ansvariga aktörer för att underlätta genomförandet av funktionshinderspolitiken. Avdelningen följer utvecklingen av politiken i samhället. Den identifierar och föreslår hur hinder för delaktighet ska åtgärdas.

Avdelningen har tre sektioner:

  • Sektionen för implementeringsstöd
  • Sektionen för uppföljning och kunskap
  • Sektionen för kommunikation

Sektionen för implementeringsstöd

Sektionschef: Magnus Lagercrantz

Sektionen arbetar med att sprida kunskap och ta fram stöd och verktyg till ansvariga aktörer i deras arbete med att främja tillgänglighet och öka delaktighet.

Sektionen för uppföljning och kunskap

Sektionschef: Anna Dahlberg

Sektionen arbetar med att ta fram kunskap och följa upp utvecklingen inom funktionshindersområdet. Sektionen tar fram statistik och underlag om hinder i samhället samt förslag på åtgärder för att främja tillgänglighet och öka delaktighet.

Sektionen för kommunikation

Sektionschef: Hanna Jämtin

Sektionen arbetar med att driva och utveckla myndighetens externa och interna kommunikation. Sektionen ansvarar för att myndigheten når ut med den kunskap och det stöd som tas fram. Sektionen genomför även seminarier, konferenser och tar emot studiebesök.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningschef: Kalle Elofsson

Avdelningen för verksamhetsstöd ger stöd till myndigheten i frågor som handlar om ekonomi, personal, juridik, upphandling och avtal, intern styrning och kontroll, it, telefoni och lokaler. Myndighetens reception, registratur och arkiv tillhör också avdelningen.