Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Tillgänglighet för mfd.se

Myndigheten för delaktighet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur mfd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Myndigheten för delaktighet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur mfd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information på mfd.se som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Meddela MFD att du behöver få information i ett alternativt format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@mfd.se
  • ring 08-600 84 00

Svarstiden är normalt ett dygn under vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Några pdf filer har inkorrekt rubrik- eller tabellstruktur. Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (1.3.2 A)
  • En pdf-fil är inte taggad. (3.1 Läsbar)
  • I några fall erbjuds inte ett alternativ till videoinspelning eller syntolkning (1.2.3 A, 1.2.5 AA)
  • Sökfunktionen behöver optimeras för att ge ett bra stöd (2.4 Navigering)
  • Några bilder saknar bildbeskrivning (1.1.1 A)

Vi åtgärdar kända tillgänglighetsproblem löpande. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av mfd.se med hjälp av extern expertis och en extern tillgänglighetstjänst. 

Under våren kommer vi att göra en oberoende granskning av mfd.se ur ett användarperspektiv.

Senaste bedömningen gjordes den 5 mars 2020.

Webbplatsen publicerades den 2 maj 2014.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 mars 2020.