Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Tillgänglighet för mfd.se

Här beskriver vi hur mfd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Myndigheten för delaktighet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgänglig fullt ut. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om det finns information på mfd.se som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Meddela MFD att du behöver få information i ett alternativt format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@mfd.se
 • ring 08-600 84 00

Svarstiden är normalt ett dygn under vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (1.3.2 A). Till exempel finns det listningar som inte tillför något för alla användare.
 • Skriv tydliga länkar (2.4.4 A). Några sidor har länkar som blir otydliga för skärmläsare.
 • Ange i kod vad olika delar ha för roll (1.3.1. A). Det förekommer att HTML används för att formatera innehåll, att innehåll inte ingår i landmarks och att landmarks har samma namn.
 • Använd inte bara färg för att förmedla information (1.4.1 A). På sidan Nyhetsbrev finns det en länk som endast går att identifiera med färg.
 • Skriv tydliga länkar (2.4.4. A). Det förekommer att samma länktext används för flera olika mål. Detta fel uppstår på sidan Karta till Myndigheten för delaktighet och i de fall en publikation har en bilaga.
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus (2.4.7 AA). Element blir inte markerade när de fokuseras. Felet uppstå på sidan Karta till Myndigheten för delaktighet.
 • Skapa tydliga och klickbara fältetiketter (3.3.2 A). Aria-describedby har en felaktig (ID) referens på sidan Nyhetsbrev.
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (4.1.2 A). Det saknas till exempel semantisk information om vilken länk som är valt i huvudmenyn, i länkstigen överst på alla sidor och i sök-funktionen.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för delaktighet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Vi flyttar över verktyget Digitalt bistånd till myndighetens ordinarie webbplats. Den äldre lösningen kommer att släckas under hösten 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll vi beskriver här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (1.3.2 A). Rapporten Hur är läget 2014? Uppföljning av funktionshinderspolitiken är en pdf-fil som inte är fullt tillgänglig.
 • Det finns filmer som saknar ett alternativ eller syntolkning (1.2.3 A, 1.2.5 AA). Metodstöd om dialog och strategi innehåller 6 filmer som saknar syntolkning. Våra inspelningar från Konferenser och seminarier saknar syntolkning. Under avsnittet Inspirerande filmer saknar fyra filmer syntolkning.
 • Kontrast (1.4.6 AAA). Det finns färgelement på webbplatsen där kontrasten behöver ses över.
 • Avdelningsrubriker (2.4.10 AAA). Rubriker är inte korrekt strukturerade på alla webbplatsens sidor. Det förekommer till exempel fyra sidor med två huvudrubriker.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av mfd.se med hjälp av vår it-partner och ett oberoende användartest. Vi använder löpande en extern tjänst för att utvärdera webbplatsens prestanda och tillgänglighet. 

Senaste bedömningen gjordes den 5 mars 2020.

Webbplatsen publicerades den 2 maj 2014.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.