Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse för Webbkurs om hållbart barnrättsarbete

Här beskriver vi hur Webbkurs om hållbart barnrättsarbete uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Det är Myndigheten för delaktighet som står bakom Webbkurs om hållbart barnrättsarbete.  Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbkursen.

Webbkurs om hållbart barnrättsarbete har två delar:

Hur tillgänglig är webbkursen?

Vi är medvetna om att delar av Webbkurs om hållbart barnrättsarbete inte är tillgängliga fullt ut. Under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt finns mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information i webbkursen som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Meddela MFD att du har behov av information i alternativa format

Du kan också ta kontakt med oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@mfd.se
  • ring 08-600 84 00

Svarstiden är normalt ett dygn under vardagar.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbkursens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbkursens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning 

Teknisk information om webbkursens tillgänglighet

Webbkurs om hållbart barnrättsarbete är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning utan synförmåga

  • Att hantera inställningar och få information om enskilda kakor är problematisk med skärmläsare under “Visa detaljer”.
  • Rubrikstrukturen på de olika kapitelsidorna är ej i korrekt fallande ordning

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • För användare som använder tangentbord eller motsvarande hjälpmedel är det svårt att hantera inställningar för kakor under "Visa detaljer". Användare kan inte välja vilka enskilda typer av kakor de godkänner när de navigerar med tangentbord under “Visa detaljer”.

Användning med nedsatt rörlighet

  • Se ovan, Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.

Hur vi testat webbkursen

Vi har testat Webbkurs om hållbart barnrättsarbete tillsammans med Axess Lab som har gjort en bedömning utifrån WCAG 2.1 AA.

Senaste bedömningen gjordes den 14 oktober 2021.

Webbkursen publicerades den 15 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 oktober 2021.