Resultat från Rivkraft

Här presenterar vi resultaten från samtliga enkäter som deltagarna i Rivkrafts panel har svarat på.

Använd gärna resultaten från Rivkraft. Uppge att Myndigheten för delaktighet är källan.

Dela: