Så här tycker deltagarna om Rivkraft

Vi har frågat paneldeltagarna vad de tycker om Rivkraft och varför de vill vara med och svara på frågor. Här är svaren.

Deltagarna svarar att de vill vara med och bidra till att öka kunskaperna i samhället om olika funktionshinder.

De tycker att det är viktigt att vara med och påverka. De vill bidra med sina egna erfarenheter.

De förväntar sig att svaren ska spridas. Så att samhället får bättre förståelse för personer med funktionsnedsättningar och att kunskaperna ökar.

De vill att politiker ska kunna ta beslut utifrån fakta från dem som har erfarenheter av brister i tillgängligheten i samhället.

Frågorna i enkäterna går att besvara i dator och mobil samt på läsplatta. Det går även att få frågorna på papper.

Det finns möjligheter att få enkäterna upplästa och översatta till teckenspråk.

Senast granskad: 2017-10-20
Dela: