Om Rivkraft

Här får du veta vad Rivkraft är för något, hur många som är med i panelen och vad frågorna i enkäterna handlar om.

Rivkraft är unik i sitt slag i Sverige. Det finns ingen annan lika stor undersökning som vänder sig direkt till personer med funktionsnedsättning.

Rivkrafts panel

Över 5000 personer med olika funktionsnedsättningar är med i Rivkrafts panel. För att vara med i panelen ska man vara 16 år eller äldre.

Rivkrafts enkäter

Frågorna i Rivkraft besvaras i enkäter på internet. De handlar om tillgänglighet och livsvillkor, om boende, arbete, transporter, idrott och kultur med mera.

Enkäterna skickas ut mellan fyra och sex gånger per år. Man bestämmer själv om man vill svara på frågorna.

Man kan besvara enkäterna tillsammans med en medhjälpare.

Frågorna är på lättläst svenska. De finns också på teckenspråk. Det går att få frågorna upplästa i tal.

Enkätverktyget som vi använder fungerar bra med skärmläsare och talsyntes.

Därför har vi Rivkraft

Rivkraft ingår i vårt uppföljningssystem med att ta reda på och redovisa hur situationen ser ut för personer med funktionsnedsättning och om deras rättigheter blir tillgodosedda.

Resultaten från Rivkraft används för att komplettera annan offentlig statistik om livssituationen för personer med funktionsnedsättning. Att delta i Rivkraft är en möjlighet att vara med och påverka den framtida funktionshinderspolitiken.

Senast granskad: 2017-10-20
Dela: