Rivkraft

Två personer med mobiltelefon

Rivkraft är en undersökningspanel med deltagare med funktionsnedsättning som får svara på frågor om tillgänglighet och livsvillkor.

Var med och påverka - anmäl dig till Rivkraft

Alla som har en funktionsnedsättning och är 16 år eller äldre kan vara med i Rivkraft.

Anmäl dig till Rivkraft

 

Fyra till sex gånger om året får deltagarna svara på frågor i en enkät på internet. Frågorna kan till exempel handla om boende, utbildning, arbete, transport, idrott och kultur.

Därför finns Rivkraft

Vi vill ta reda på vad som fungerar bra eller dåligt i samhället om man har en funktionsnedsättning och vad som behöver förändras för att man ska känna sig delaktiga.

För att kunna göra djupare analyser och redovisa särskilda gruppers svar behöver antalet deltagare bli fler. Därför genomför vi löpande informationskampanjer för att bjuda in  deltagare till Rivkraft.

Så går det till att anmäla sig

Anmälan är en bakgrundsenkät med frågor om när du är född, vad du arbetar med eller om du studerar och vad du har för funktionsnedsättning med mera. När du har besvarat bakgrundsenkäten är du paneldeltagare i Rivkraft.

Så svarar du på frågorna

Inför varje enkätomgång får du en länk till frågorna till din e-postadress.

Du fyller i svaren på webben.

Enkätens frågor är på lättläst svenska och finns på teckenspråk.

Det finns en lyssna-funktion så att du kan få frågorna upplästa.

Kontakta oss

Om du har frågor kan du kontakta 
Irene Westerlund 
e-post  rivkraft@mfd.se 
telefonnummer 08-600 84 00 eller 08-600 84 12

Anmäl dig till Rivkraft

Senast granskad: 2019-11-15
Dela: