Insynsråd

Myndigheten för delaktighet har ett insynsråd med uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Myndigheten för delaktighet är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Myndighetschefen är ordförande för insynsrådet. Följande personer är ledamöter i rådet till och med 30 juni 2021:

  • Bengt Eliasson, riksdagsledamot Liberalerna.
  • Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.
  • Lisa Lindström, VD för Doberman AB.
  • Maria Price, kanslichef vid Rådet för främjandet av kommunala analyser.
  • Mikael Dahlkvist, riksdagsledamot Socialdemokraterna.

Rådet sammanträder vid protokollförda möten.

Senast granskad: 2018-06-29
Dela: