Medlemmar

Medlemmar i Myndigheten för delaktighets funktionshindersråd.

Funktionsrätt Sverige

Elisabeth Sandlund

Rose-Marie Arnviken Litbo

Marie-Louise Luther

Annica Nilsson

Nicklas Mårtensson

Elisabeth Wallenius

Jan-Olof Forsén

Marie Steen

Lika Unika

Mattias Lundekvam

Isabella Hagnell

NUFT

Madeleine Beerman

Linus Forsberg

Myndigheten för delaktighet

Malin Ekman Aldén

Maria Melin

Senast granskad: 2018-09-14
Dela: