Vår organisation

Myndigheten för delaktighet har två avdelningar och en stabsfunktion. Vår generaldirektör heter Malin Ekman Aldén.

Generaldirektör

Malin Ekman Aldén 

Emelie Lindahl, ställföreträdande generaldirektör

Stab

Till generaldirektören finns en stab med utvecklingsstrateg, projektledare och gd-assistent.

Avdelningen kunskapsutveckling och implementering

Avdelningschef: Emelie Lindahl 08-600 84 11

Avdelningen för kunskapsutveckling och implementering består av tre sektioner:

  • sektionen för implementeringsstöd,
  • sektionen för uppföljning och kunskap och
  • sektionen för kommunikation.

Sektionen för implementeringsstöd

Sektionschef: Magnus Lagercrantz 08-600 84 20

Sektionen för implementeringsstöd arbetar med att sammanställa och utveckla kunskap om hur funktionshinderspolitiken kan genomföras, ta fram stöd till MFD:s målgrupper samt utveckla kunskap om målgruppernas förutsättningar att genomföra funktionshinderspolitiken.

Sektionen för uppföljning och kunskap 

Sektionschef: Anna Dahlberg 08-600 84 04

Sektionen för uppföljning och kunskap följer upp funktionshinderspolitiken genom att analysera insatser av de aktörer som bidrar till att genomföra politiken och följa upp levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att ta fram statistik och underlag om hinder för delaktighet samt ge förslag på åtgärder för att nå målet för funktionshinderspolitiken.

Sektionen för kommunikation

Sektionschef: Hanna Jämtin 08-600 84 77

Sektionen för kommunikation ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation.

Verksamhetsstöd

Avdelningschef: Kalle Elofsson  08-600 84 40

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för administrativt stöd, ekonomi, juridik, upphandling, it och samordnar verksamhetsplanering.

Senast granskad: 2019-05-02
Dela: