Kunskapsrådet

Myndigheten för delaktighet har ett kunskapsråd som bistår med kunskap inom funktionshindersområdet.

Kunskapsrådet har till uppgift att identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för myndighetens uppföljning och analys. Rådet ska också bistå myndigheten med kunskap och erfarenhet i frågor som avser rättigheter för personer med funktionsnedsättning och genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Kunskapsrådet utgörs av ledamöter som representerar intresseorganisationer, näringsliv och vetenskapliga institutioner. Ordförande i kunskapsrådet är generaldirektören för Myndigheten för delaktighet.

Under perioden 2017–2020 är följande personer ledamöter i kunskapsrådet:

  • Anders Forslund, professor, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
  • Jan Gulliksen, professor, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
  • Dag Hervieu, forskningssekreterare, Forte
  • Susanne Iwarsson, professor, Lunds universitet
  • Gustav Malm, handläggare, Vinnova
  • Lars Lindberg, Funktionsrätt Sverige
  • Rafael Lindqvist, seniorprofessor, Uppsala universitet
  • Klas Nelfelt, Lika Unika
  • Hanna Sigsjö, chef, Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola
Senast granskad: 2019-08-12
Dela: