Funktionshindersråd

Myndigheten för delaktighet har ett funktionshindersråd där vi för dialog med funktionshindersorganisationerna. I funktionshindersrådet ingår Funktionsrätt Sverige, Lika Unika och Nätverket unga för tillgänglighet, NUFT.

Syftet med funktionshindersrådet är att det ska hantera övergripande, strategiska och principiella funktionshinderspolitiska frågor på ledningsnivå i myndigheten. Via rådet kan myndigheten ta del av funktionshindersrörelsens kunskap och erfarenhet i frågor som rör levnadsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Gemensam överenskommelse

Funktionshindersrörelsen har tillsammans med myndigheten tagit fram en gemensam överenskommelse som sätter ramarna för rådet. Överenskommelsen utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och från Europarådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”.

Medlemmar i funktionshindersrådet

Funktionsrätt Sverige

 • Elisabeth Sandlund
 • Rose-Marie Arnviken Litbo
 • Marie-Louise Luther
 • Annica Nilsson
 • Nicklas Mårtensson
 • Elisabeth Wallenius
 • Jan-Olof Forsén
 • Marie Steen

Lika Unika

 • Mattias Lundekvam
 • Isabella Hagnell

NUFT

 • Madeleine Beerman
 • Linus Forsberg

Myndigheten för delaktighet

 • Malin Ekman Aldén
 • Maria Melin
Senast granskad: 2019-11-15
Dela: