Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Ladda ner

Yttrande till: Socialdepartement

Datum: 2019-12-20

Diarienummer: 2019/0338

Beslutande: Malin Ekman Aldén

Föredragande: Mille Salomaa Lindström

Senast granskad: 2020-01-02
Dela: