Myndigheten för delaktighet undersöker tillgängligheten i vallokalerna

Myndigheten för delaktighet kommer att inventera hur väl olika vallokaler fungerar för röstberättigade med funktionsnedsättning i samband med höstens val. Inventeringen kommer att utgå ifrån myndighetens checklista för tillgängliga vallokaler som tagits fram för att underlätta för valnämnderna i landets kommuner.

För att alla ska kunna rösta i valen 2018 är det viktigt att vallokalerna är tillgängliga så att de fungerar för alla. Myndigheten för delaktighet kommer därför att göra stickprov runtom i landet och inventera tillgängligheten i vallokalerna.

– Vid valen 2014 gjorde otillgängliga val- och röstningslokaler att många medborgare med olika funktionsnedsättningar inte kunde utföra sin kanske mest grundläggande demokratiska rättighet – att rösta, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för delaktighets uppföljning av tillgängligheten i vallokalerna 2014 visade att bristerna i vallokalerna ofta är lätta att åtgärda – som att undvika trösklar, att röstningsbåsen placeras luftigt och att valsedlar ställs där så många som möjligt når dem.

– Men saknas kunskapen hos den som utformar vallokalen så kan det leda till att många faktiskt inte får möjlighet att rösta. För att fler ska kunna rösta i valen 2018 har Myndigheten för delaktighet tagit fram en checklista för tillgängliga vallokaler som riktar sig till valnämnderna i kommunerna, säger Malin Ekman Aldén. 

– Vi hoppas förstås att tillgängligheten i vallokalerna för personer med funktionsnedsättning har förbättrats avsevärt i höstens val. Nu följer vi upp läget 2018 med den här inventeringen av vallokalerna, avslutar Malin Ekman Aldén.

Fakta:

  • I valen 2014 var valdeltagandet lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Särskilt lågt var det bland personer med nedsatt syn, nedsatt rörelseförmåga och med besvär av oro och ångest. (Källa: SCB)
  • Mer än var tredje vallokal hade för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och i nästan lika många lokaler var skyltar, symboler och texter svåra att upptäcka eller läsa. (Källa: Myndigheten för delaktighet)

Länkar:

Checklista för tillgängliga vallokaler (MFD) 

Val på lika villkor? En studie av tillgängligheten vid de allmänna valen 2014 (MFD)

Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning (SCB)

Kontakt: Anette Persson, kommunikatör, 08-600 84 36, e-post: anette.persson@mfd.se

Publicerad: