20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

Den 2 juli öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning.

– Många som har en funktionsnedsättning i Sverige har sämre levnadsförhållanden och är mindre delaktiga i samhället än andra. Riksdagen beslutade i höstas om nya mål som ska motverka denna utveckling men det kräver politisk uppmärksamhet och reformer för att målen ska bli verklighet. Därför hoppas jag att Delaktighetsforum kan bidra till att sätta funktionshinderspolitiken på dagordningen inför valet, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet som arrangerar den nya arenan.

Under tre dagar kommer en rad myndigheter och organisationer som verkar inom eller nära funktionshindersområdet att lyfta olika aspekter av hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Bland de 20 programpunkterna finns forumteater om hur det är att leva med dövblindhet, berättelser om det svåra klivet från studier till arbetsliv, samtal om varför unga med adhd och autism slutar idrotta tidigare än sina kamrater samt om hur arbetsplatser kan utformas så att de passar fler än i dag. Publiken kommer även att få lära sig hur en assistanshund kan göra livet lättare för sin förare och hur opinionsbildare och journalister kan uttrycka sig så tydligt att fler får möjlighet att göra ett aktivt val och rösta i september.

Malin Ekman Aldén är mycket nöjd med den stora bredden av frågor som kommer att tas upp på Delaktighetsforum.

– Funktionshinderspolitiken är bred och kräver många perspektiv och aktörer. Nu har vi ett program som kan ge både viktiga insikter och fördjupade kunskaper hos de som kommer och lyssnar. Dessutom skapas ett nödvändigt fokus på rättigheter och förutsättningar för alla de människor, äldre, yngre och barn som lever med funktionsnedsättning.

Program: Ny scen för funktionshindersfrågor i Almedalen

Publicerad: