​​​Internationella möten för bättre inkludering

Den 28-29 maj samlas runt 500 internationella ledare på olika platser i Europa för att arbeta med funktionshindersfrågor. Nätverksmötena avslutas i Stockholm där deltagarna gemensamt ska försöka hitta sätt att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträffarna sker i Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Göteborg och Stockholm. Varje träff har sitt tema. I Stockholm kommer ett möte att handla om hur allmänna val kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. En annan träff i Stockholm handlar om hur bank- och betaltjänster kan göras mer tillgängliga för personer som i dag kan vara beroende av hjälp från sin gode man.

– Målet med träffarna är att ledare, forskare och experter från olika länder och olika sektorer ska bidra med sina erfarenheter, och att det ska leda till utveckling och resultat, säger Ola Balke, samordnare på Myndigheten för delaktighet som arrangerar konferensen tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Nätverksmötet IIDL (International Initiative for Disability Leadership) sker parallellt med en liknande serie möten om psykisk hälsa, IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership). Det gemensamma temat är gränsöverskridande brobyggen och har rubriken Building Bridges Beyond Borders.

Arrangemangen sker i nära samråd med Nationella samordnaren för utveckling och samordning inom området psykisk hälsa, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Program

28-29 maj: Nätverksträffar på en rad platser i Europa inom områdena psykisk hälsa och inkludering av personer med funktionsnedsättning.

30 maj: Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren inviger officiellt evenemanget i Globen klockan 17.

31 maj-1 juni: IIDL och IIMHL avslutas med ett stort nätverksmöte i Globen.

31 maj: Pressdag med möjlighet för journalister att träffa ledare och experter som arbetar för att främja god psykisk hälsa och social inkludering av personer med funktionsnedsättning. Pressinbjudan.

Publicerad: