Internationella experter till nordisk träff om funktionshinder och rättigheter

Hur omsätter de nordiska länderna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till praktisk verklighet, och vad kan de lära av varandra? Det är temat för Nordiskt funktionshinderforum 2017 som genomförs i Stockholm den 16-18 oktober.

- Nordens länder och regioner har mycket gemensamt i det här arbetet, vi har liknande syn på välfärdspolitik och mänskliga rättigheter. Men det finns också olikheter. Nu när allihop har antagit FN-konventionen gäller det att jobba med genomförandet och utveckla medvetenheten, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för delaktighet arrangerar forumet tillsammans med Nordens välfärdscenter och i samverkan med Uppsala universitet. Förebilden till arrangemanget är den veckolånga International summer school on disability and rights, som varje år hålls vid universitetet i Galway, Irland. Dess initiativtagare Gerard Quinn är också en av de världsledande experter som talar vid tredagarsevenemanget i Alvik. Andra experter kommer från nordiska universitet, nationella myndigheter, civilsamhället och internationella samarbetsorganisationer såsom Världsbanken och FN.

- Det blir en testballong med målet att få så mycket substans som möjligt. Förhoppningsvis blir det starten på ett årligt arrangemang med stark koppling till forskningsmiljöer och civilsamhället. Nordens länder och regioner behöver den här sortens forum för att mötas och få goda idéer om arbetet med inkludering och delaktighet.

En av huvudpunkterna handlar om hur länderna bör arbeta praktiskt med FN-konventionens artikel 12 om alla människors likhet inför lagen, något som till exempel är svårt när rättssystemet inte har rätt kunskap och förståelse om människors olika sätt att uttrycka sig. En annan handlar om universell design, som ska bidra till att göra samhället mer tillgängligt för alla.

- Inom båda dessa områden har exempelvis Norge jobbat länge och aktivt på ett annat sätt än vi, så det ska bli oerhört intressant att ta del av erfarenheterna därifrån, säger Malin Ekman Aldén.

Program Nordiskt funktionshinderforum 2017

Publicerad: