Malin Ekman Aldén utnämnd till generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Idag har regeringen utnämnt Malin Ekman Aldén till generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD, som hon lett som tillförordnad generaldirektör sedan april 2016.

Malin Ekman Aldén kommer närmast från Socialdepartementet där hon sedan 2008 varit ämnesråd och gruppchef för äldre- och funktionshinderfrågor. Innan dess arbetade Malin under många år som generalsekreterare för svenska funktionshinderorganisationers internationella utvecklingssamarbete. Malin har också under många år varit ledamot i Arvsfondsdelegationen och har dessutom haft olika förtroendeuppdrag inom civilsamhället, både nationellt och internationellt.

Malin Ekman Aldén har en klar tanke om vad hennes uppdrag som generaldirektör för MFD innebär och vad det ska leda till. Hon säger:

- MFD:s arbete utgår från visionen om full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga. Detta handlar om att tydliggöra att människor med funktionsnedsättning har rätt till jämlika levnadsvillkor i samhället. Det betyder jämlik rätt till självbestämmande och rätt att ha förväntningar på sitt liv. Ytterst handlar det om rätten att få vara den person man är och inte definieras, diskrimineras eller reduceras utifrån sin funktionsnedsättning. Därför handlar MFD:s arbete i praktiken om att med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och i politiska intentioner och mål, ta frågan om full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor till genomförande och praktik.

För mer information kontakta

Johanna Grönkvist, pressansvarig
Telefon: 070-544 29 49

Publicerad: