Bristande kunskaper om kunder med demens inom dagligvaruhandeln

Stressigt, för mycket intryck, svårt att hitta. Många personer med demens upplever stora svårigheter när de handlar mat. Anställda inom dagligvaruhandeln har inte tillräckligt med kunskap om hur de kan underlätta för dessa personer. Det visar en rikstäckande undersökning av Myndigheten för delaktighet som bygger på svar från 302 personer som arbetar inom dagligvaruhandeln.

Nästan sex av tio anställda inom dagligvaruhandeln uppger att de varje vecka i sin butik möter en person som de upplever kan ha demens. Samtidigt anser nästan varannan anställd sig ha låg eller ingen kunskap kring hur man bör bemöta dessa personer.

Tydlig skyltning, raka och breda gångar gör det lättare att ta sig fram och att orientera sig i butiker. Lägre varuhyllor ger en bättre överblick. Men endast fem av 302 anställda uppger i undersökningen att det i butiken genomförts förändringar för att underlätta för personer med demens eller andra kognitiva nedsättningar.

– Vi vill nu stötta dagligvaruhandeln och har därför tagit fram ett kunskapsstöd som innehåller en film med kompletterande fördjupningsmaterial. Det går att göra mycket med enkla medel och vi vill visa hur butikspersonal kan påverka personers vardag i positiv riktning, säger Malin Ekman Aldén, tillförordnad generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

FOTNOT
Kunskapsmaterialet har tagits fram i samverkan med Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum, Anhörigas Riksförbund och Alzheimer Sverige.

Hela undersökningen och kunskapsmaterialet finns på www.mfd.se/demens-dagligvaruhandel


För mer information, kontakta:

Johanna Grönkvist, johanna.gronkvist@mfd.se, mobil och kontor: 070-544 29 49


Publicerad: