Delaktighetsdagen 2019

En blå spårvagn i stadsmiljö

Den 10 december arrangerar MFD konferensen Delaktighetsdagen 2019 i Göteborg.

Delaktighetsdagen är Myndigheten för delaktighets årliga konferens där vi samlar kommuner, regioner och statliga myndigheter för att gemensamt utbyta erfarenheter och öka kunskapen om insatser som ökar jämlikheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

Temat för årets konferens är social hållbarhet med fokus på hur arbetet med det funktionshinderspolitiska målet kan bidrar till målsättningarna i Agenda 2030.

Dag och tid

10 december 2019 klockan 10–16. Registrering och fika från klockan 9.30.

Plats

Göteborg, Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5.

Program

09.30 Registrering och fika

10.00 Välkomna! 

 • Delaktighetsdagens moderatorer Mille Salomaa Lindström och Jessica Dahlbäck, Myndigheten för delaktighet.

10.05 FridaRit - mötesritare

 • Frida Panoussis, FridaRit

10.10 Invigningstal

 • Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

10.20 Generaldirektören har ordet

 • Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet

10.30 Social hållbarhet och Agenda 2030

 • Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision och ledamot i Agenda 2030-delegationen.

10.40 Det funktionshinderspolitiska målet och social hållbarhet

 • Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet.

11.00 Offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället

 • Lena Ceesay och Ellionor Triay Strömvall, Upphandlingsmyndigheten

11.30 Stöd till innovationer inom universell utformning, Vinnova

 • Gustav Malm och Anna Wall, Vinnova

12.00 Vegetarisk lunch

12.55 Lokalt stöd hos Länsstyrelsen

 • Axel Ingvarsson, Myndigheten för delaktighet, Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen i Västra Götaland

13.30 Så kan Agenda 2030-arbetet stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 • Peter Andersson och Tiina Nummi Södergren, Lika Unika Akademi

14.00 Paus - kaffe i utställningen

14.25 Västra Götalandsregionens människorättsbaserade arbetssätt inom psykiatriverksamheten

 • Emma Broberg, Västra Götalandsregionen, Anna-Karin Enqvist och Agneta Persson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG)

14.55 Schyssta relationer; synliggöra och förebygga våld bland och mot personer med intellektuell funktionsnedsättning

 • Annelie Karlsson och Lina Bringsved, Utväg Skaraborg

15.20 Panelsamtal om olika sätt att involvera personer med funktionsnedsättning i beslutsprocesser

 • Herawati Nowak, Borås Stad
 • Christina Norman, Cathrine Bramfors och Emily Muthén, Brukarrevision Göteborgs Stad
 • Hannah My Falk och Karin Gréen, Funktionsrätt Göteborg

 15.50 Avslutning

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut. Sista datum för anmälan var den 2 december.

Delaktighetsdagen är kostnadsfri.

Senast granskad: 2019-12-08
Dela: