Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Personer sitter runt om ett bord och diskuterar

Webbutbildning om funktionshinderspolitiken

Sedan september 2021 har 28 myndigheter och Folkbildningsrådet i uppdrag av regeringen att arbeta med den nya funktionshinderspolitiska strategin. För att stödja strategimyndigheterna och andra aktörer som vill öka kunskapen om funktionshinderspolitiken lanserar MFD en ny webbutbildning, Delaktighetsguiden.

Den är framtagen genom samverkan mellan strategimyndigheterna i syfte att vara lärorik, intressant och inspirerande.

– Processen för att ta fram utbildningen har varit mycket positiv. Den har genomsyrats av samverkan med de berörda myndigheterna och av referensgruppen bestående av enskilda tjänstepersoner från myndigheterna. Alla involverade har bidragit med tid, kunskap och engagemang och resultatet är en utbildning som håller en mycket hög kvalitet, säger Pedro Landfors, utredare på MFD.

Utbildningen ger kunskap om:

  • Funktionshinderspolitiken
  • Principen om universell utformning
  • Befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • Förebygga och motverka diskriminering 

Delaktighetsguiden - webbutbildning om funktionshinderspolitiken

Om strategin för funktionshinderspolitiken