Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
En bild på en blå skylt med texten håll avstånd visa omtanke.

Viktig samhällsinformation behöver bli tillgänglig för fler

Under ett år har vi levt mitt i en pandemi med allt vad det innebär. Dagliga rapporteringar, råd och restriktioner. Men hur ser det ut, har all information nått ut?

Begripsam har i en ny rapport på uppdrag från Myndigheten för tillgängliga medier tittat på hur informationen kring coronapandemin har nått ut till personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen visar att de allra flesta kan beskriva den svenska strategin i stort men många har svårt att hitta information i rätt format eller att hitta information som går att förstå.

Folkhälsomyndigheten får genomgående gott betyg för att informationen de förmedlar är tillgänglig.

Många uppskattar de fasta tiderna för samhällsinformation på eftermiddagar och att informationen har förmedlats av samma personer över lång tid.

Det har också varit bra att aktörer från olika myndigheter informerat vid samma tillfälle.

Detaljerad information fungerar sämre

Att man ska tvätta händerna och hålla distans är information som nått de allra flesta. Däremot har mer detaljerad information som hur man tar covid-19 test och information om vilka regionala restriktioner som gäller för till exempelvis skolor, bibliotek och liknande inte nått ut till lika många.

Många svarar också att de upplever det svårt att använda och ringa till 1177.se.

Upplevelserna skiljer sig åt och de som redan innan pandemin har ett bra sätt att följa nyhets- och informationsflödet har lättare kunnat ta till sig information även under pandemin.

De som haft svårast att ta till sig informationen har ofta behov av att nyheter och samhällsinformation produceras på ett särskilt sätt, till exempel på lättläst, med bildstöd eller på teckenspråk.

Totalt har ett 50-tal personer intervjuats eller deltagit i fokusgrupper. Ta del av rapporten och alla resultat av undersökningen.

Undersökning om samhällsinformation under coronapandemin hos Begripsam

Information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset kommer från flera olika håll. För att informationen ska nå så många som möjligt behöver den finnas i olika format. På vår webbplats har vi samlat länkar till information om covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format.

Tillgänglig information om pågående smittspridning