Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Våld mot kvinnor är ofta osynligt

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och det kan drabba vem som helst. Kvinnor utsätts dock oftare av allvarligare och mer upprepat våld.

Våld i nära relationer kännetecknas ofta av att det finns starka känslomässiga band som gör det svårare att göra motstånd och att bryta upp. Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra kvinnor för våld i nära relationer. Våldet kan både ta andra uttryck och komma från andra nära relationer än med en partner, till exempel en vårdgivare, en assistent eller någon annan som kvinnan är beroende av för att klara delar av sin vardag. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning kan många gånger vara svårare att upptäcka och de som utsätts har också svårare än andra att få skydd och rätt stöd och hjälp.

- Alla som utsätts för våld i nära relationer måste kunna få stöd och hjälp. Det är därför viktigt att stärka arbetet mot våld i nära relationer på alla nivåer i hela landet. Alla som arbetar med våld och som möter våldsutsatta behöver ha kunskap och kompetens att upptäcka, möta och hjälpa, oavsett vilken livssituation kvinnan befinner sig i, säger generaldirektör Malin Ekman Aldén.

MFD har tagit fram en film som beskriver situationen för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Filmen beskriver hinder och utmaningar i våldsarbetet relaterat till olika funktionsnedsättningar, men också möjligheter och lösningar. Filmen är en del i Jämställdhetsmyndighetens kampanj Tillsammans mot våld.

Se filmen om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen lanserade den 15 november 2021 den nationella kampanjen Tillsammans mot våld. För andra året går kampanjen med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.