Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tre röster om att utveckla hållbara livsmiljöer

Hur behöver vi arbeta för att utveckla hållbara städer och levande livsmiljöer där alla ges goda chanser att påverka utvecklingen? Myndigheten för delaktighet har pratat med tre inspirerande personer som arbetar med tillgänglighet på olika nivåer för att ta del av deras syn på hur vi kan nå målen inom Agenda 2030.

Gabriel Wikström, regeringens särskilde samordnare för genomförandet av Agenda 2030, menar att vi måste våga tänka lika radikalt som kring pandemin och pröva nytt.

  • Genomförandet av Agenda 2030 kräver att vi tar ett samlat grepp på systemnivå och inte bara förlorar oss i detaljerna, säger han.

Läs artikeln Vi måste agera nu!

Helena Bjarnegård, landets första riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, menar att det krävs att myndigheter arbetar tillsammans.

  • Det gäller också att involvera användare så att vi får in flera olika erfarenheter och perspektiv i planeringen och utvecklingen, säger hon.

Läs artikeln Fokus på både fysisk och sinnlig tillgänglighet

Även Per-Olof Hedvall, docent och föreståndare för Certec som är en avdelning på   Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola, menar att det är viktigt att få in en mångfald av kunskap och erfarenheter från användare i designprocessen:

  • Med universell utformning får vi in ett förhållningssätt till design som gör det möjligt att ta med ett mångfaldstänkande i designprocessen – till gagn för alla.

Läs artikeln Berikande och utmanande arbetssätt