Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Strategimyndigheterna visar på en god start

Vid årsskiftet redovisade de utsedda myndigheterna och Folkbildningsrådet för första gången sina insatser och framsteg inom den nya strategin för funktionshinderspolitiken. MFD har samlat underlagen till en rapport och delat den med regeringen

– I rapporteringen framgår det tydligt att de utsedda myndigheterna har kommit igång bra och att de har goda ambitioner. Vi kan även se att det finns delar som vi behöver arbeta med och där MFD behöver stötta upp ytterligare. Att vi får insikt om det så här tidigt i uppdraget är mycket positivt, säger Therese Arnewing, utredare på MFD.

Uppföljningen visar att:

  • En majoritet av strategimyndigheterna har förändrat den interna organiseringen av arbetet med funktionshinderfrågor som ett resultat av strategin.
  • Många har tillsatt arbetsgrupper med ansvar för att genomföra nulägesbeskrivningar och ta fram handlingsplaner.
  • Ett flertal har genomfört eller planerar att genomföra nulägesbeskrivningar som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.
  • Många har genomfört andra insatser under året, framför allt när det gäller den digitala tillgängligheten och för att öka kunskapen om tillgänglighet och delaktighet hos sina målgrupper.
  • Ett fåtal har ökat tillgängligheten i sina lokaler och den interna kunskapen om tillgänglighet och delaktighet.

Rapporten i sin helhet hittar du här:

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021

Foto: Pia Nordlander