Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd till socialtjänsten med anledning av coronavirus

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att bland annat ta fram, sammanställa och sprida information till personal inom socialtjänstens verksamhetsområden inkluderat LSS- och assistansverksamhet om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda riskgrupper.

Socialstyrelsen har också tagit fram ett meddelandeblad med information om den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens uppgifter i krisberedskapen.

För att få veta om det finns behov av ytterligare stöd för att säkerställa god vård och omsorg för patienter och brukare kartlägger även Socialstyrelsen kommunernas behov i samarbete med Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Socialstyrelsens beredskapsarbete med anledning av coronavirus covid-19

Meddelandeblad till kommuner kring covid-19 på Socialstyrelsens webbplats

Uppdrag att genomföra en informationsinsats riktad till personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården på regeringens webbplats