Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Statsbidrag kan främja en aktiv fritid bättre

Statskontoret bedömer att myndigheter och ideella föreningar kan göra mer för att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning genom sina statsbidrag.

Varje år delar myndigheter och ideella organisationer ut cirka 5 miljarder kronor i statsbidrag till kultur, idrott och friluftsliv. Statskontoret har gjort en analys av hur bidragen på ett bättre sätt kan skapa förutsättningar för en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. De har också analyserat hur de myndigheter som delar ut statsbidragen tar hänsyn till tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Det här visar analysen i korthet

  • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har fått större genomslag i statsbidrag till kulturaktiviteter än inom idrott och friluftsliv.
  • Myndigheter som delar ut statsbidrag tar i regel mer hänsyn till tillgänglighet och villkor för personer med funktionsnedsättning än vad ideella organisationer gör.
  • Det saknas systematiskt uppföljning av hur bidragen har använts för att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Statskontoret föreslår också att de myndigheter och ideella organisationer som delar ut statsbidragen ska förbättra informationen om tillgänglighet till verksamheter som tar emot statsbidrag. De ska även hitta lämpliga former för att hämta in synpunkter från funktionshindersrörelsen, till exempel genom samråd med dessa.

Här kan du ta del av hela Statskontorets rapport.

Statsbidragen till kultur, idrott och friluftsliv främjar i olika grad en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning hos Statskontoret