Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Riktad information för migranter med funktionsnedsättning

Migranter med funktionsnedsättning får inte alltid veta vilka stödinsatser och hjälpmedel de har rätt till i Sverige. Det handlar både om vilka möjligheter som finns och hur man gör en ansökan. Nu inleder Myndigheten för delaktighet ett arbete med att förändra detta.

Flera myndigheter och frivilligorganisationer vittnar om brister i informationen till asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande från Ukraina. Bland annat behövs ökad och tillgänglighetsanpassad information om vilka stödinsatser och hjälpmedel som enskilda kan ansöka om i Sverige, och hur sådana ansökningar går till.

– Genom ökad och tillgänglig information förbättras möjligheten att personer som är nya i Sverige kan delta i samhället, på lika villkor. Tillgång till stödinsatser och hjälpmedel är också viktigt för att exempelvis kunna ta del av samhällsinformation, svenskundervisning och arbetsmarknadsförberedande insatser, säger Josefina Streling som är utredare på Myndigheten för delaktighet, MFD.

För att öka utbudet av tillgänglig information inleds nu ett framtagande av material som beskriver rätten till individuella stödinsatser och hjälpmedel för barn och vuxna asylsökande och nyanlända personer. Och redan nu har flera myndigheter och funktionshinderorganisationer anmält att de vill medverka. 

– Det här arbetet drivs av oss på MFD men en framgångsfaktor är att vi samarbetar med andra parter och att vi får hjälp från våra målgrupper, människor med personlig erfarenhet av att komma som ny till Sverige med en funktionsnedsättning. Det finns ett stort intresse och behov av tillgänglig information som vi behöver möta, berättar Josefina Streling.

Det nya informationsmaterialet ska berätta om rätten till stödinsatser och hjälpmedel i Sverige. Det ska ge konkret, praktisk information om vilka stödinsatser och hjälpmedel som finns att tillgå för personer med funktionsnedsättning. Materialet kommer att översättas till sju språk och finnas i tillgängliga format.

Migranter med funktionsnedsättning