Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Leva med funktionsnedsättning i krigets Ukraina

Miljontals människor flyr kriget i Ukraina. Bombningar och strider har begränsat framkomligheten. För människor med fysisk funktionsnedsättning är det ännu svårare att ta sig till skyddsrum, delta i evakueringar eller fly.

Krig innebär stora materiella skador och förstörelse av infrastruktur och påverkar situationen för alla människor. Det blir både svårare att leva kvar och att ta sig därifrån. Personer med funktionsnedsättning har ofta särskilda behov av tillgänglighet och löper därför ännu större risk att bli kvar i krigszoner.

Brist på vård och mediciner

Vid kris är alla i stort behov av information. Men viktig krisinformation är ofta inte anpassad efter särskilda behov vilket gör att många människor med till exempel funktionsnedsättning inte kan ta del av den. Ytterligare en effekt av kriget är att tillgång till vård och mediciner begränsas, för personer med exempelvis diabetes kan det innebära allvarlig fara.

Intervju om flykten från kriget

Just nu pågår ett intensivt arbete, inom den europeiska funktionsrättsrörelsen, med att stödja personer med funktionsnedsättning som befinner sig i krigets Ukraina. MFD har fått möjlighet att intervjua Dmytro Schebetyuk som själv har en funktionsnedsättning och är talesperson för den ukrainska funktionshindersorganisationen Dostupno UA. Han har sedan Rysslands invasion evakuerat personer med funktionsnedsättning ut ur landet.

Hur många är fast just nu i Ukraina?

– Cirka 1 200 000 personer i Ukraina lever med en fysisk funktionsnedsättning och endast ett tusental av dessa har evakuerats. Vissa är ofrivilligt kvar i de hårt attackerade städerna, de är under ständig attack och saknar flyktvägar. Andra har haft möjlighet att fly till den västra delen av Ukraina där det är lite tryggare för nu.

Vilka områden är hårdast drabbade och hur ser situationen ut där?

– Städer som Mariupol, Charkiv och Zaporizhzhya är extra hårt drabbade. I dessa områden har människor liten eller ingen tillgång till mat eller vatten och mediciner är väldigt svåra att få tag på. Även möjligheten att ta sig till skyddsrum är i stort sett obefintlig på grund av den katastrofala situationen. Förhållandena är fruktansvärda och chansen till överlevnad är små för dessa människor.

Hur har det gått till för dem som har flytt?

– Många har kunnat fly landet själva men vissa personer med särskilda behov har fått hjälp från olika organisationer och aktörer. Exempelvis har staden Lviv anordnat transporter för personer med funktionsnedsättning och jag och mitt team har ordnat med ledsagning. Vi har även bistått med anpassad information och ihop med våra volontärer har vi hittat skydd åt de som flytt. Polen har välkomnat ukrainare och volontärer hjälper oss även med tak över huvudet.

Du är i Polen just nu, vad händer hos dig?

– Just nu passerar en grupp på sjuttionio personer med funktionsnedsättning gränsen till Polen och det innebär att vi har två stora utmaningar att lösa. Många har endast med sig mediciner för ett par dagar eller upp till två veckor och behovet av påfyllning är ständigt stort. Att vi får fram mediciner till alla som anländer är alltså den första utmaningen. Den andra utmaningen är att hitta anpassade boenden som fungerar utifrån deras särskilda behov. Dem vi inte hittar lämpliga boenden till i Polen behöver flytta vidare till Sverige. Vi räknar i så fall med att de är i Sverige om några dagar.

Har du några övriga tankar som du vill dela med oss?

– En del av er tycker kanske att det är oansvarigt av oss att försöka flytta ukrainare med funktionsnedsättning runt i länder utan nödvändiga förberedelser. Vi menar att livet är ovärderligt, och om vi måste ta den här risken kommer vi att göra det. Vi arbetar hårt för att hitta snabba och praktiska lösningar för att hjälpa så många som möjligt.

Följ Dostupno UA och Dmytro Schebetyuk viktiga arbete via Facebook


Dmytro Facebooksida 

Organisationens Facebooksida

Organisationen på webben 

För mer information


European Disability Forum skriver om situationen I Ukraina ur ett funktionshindersperspektiv

MyRight skriver generellt om situationen för personer med funktionsnedsättning i krig.  

För lättläst information om kriget i Ukraina kan du klicka här: FDUV – För ett gott liv på jämlika villkor.

Läs mer på Myndigheten för beredskaps webbplats om kriget i Ukraina.  

Myndigheten för tillgängliga medier har samlat tillgänglig krisinformation på sin webbplats.

Läs mer på Migrationsverket webbplats om flyktingar från Ukraina som nu kommer till Sverige.