Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
En flicka i svart T-shirt med brunt hår trycker på en surfplatta som ligger framför henne på skrivbordet.

Pandemin påverkar ungas framtid

Pandemin har påverkat livet för alla barn och unga, men det är först när pandemins konsekvenser synliggörs som rätt insatser kan utformas.

I Myndigheten för delaktighets kartläggningen av pandemins konsekvenser har vi lyssnat på barn och unga med egen erfarenhet och tagit del av deras utmaningar och lösningar. Den beskriver särskilda områden som har påverkat barn och unga, och specifika konsekvenser som pandemin innebär för barn och unga med funktionsnedsättning.

Kunskapen har samlats i en rapport till regeringen som heter Barn och unga mitt i en pandemi.

Utmaningar i skolan

För många barn och unga med funktionsnedsättning har skolsituationen försämrats under pandemin. Sjukfrånvaron och belastningen är högre bland lärare och det har påverkar kvalitén och kontinuiteten för elever i alla årsklasser. Dessutom har många skolor brustit i att erbjuda elever med behov av särskilt stöd, samma stöd de hade innan pandemin.

Gymnasieelever som studerar på distans har mött ytterligare utmaningar. Ökat eget ansvar, minskad kontakt med lärare och en upplevd ensamhet, har bidragit till lägre motivation och sämre skolprestationer.

Nu presenterar regeringen särskilda satsningar på lovskolor för att elever ska få möjlighet att hämta in kunskap. I satsningarna behövs specifika åtgärder så att elever med funktionsnedsättning får extra stöd och samma möjligheter att komma ikapp.

Ökad konkurrens på arbetsmarknaden

Pandemin har även haft stor inverkan på arbetsmarknaden, fler har blivit arbetslösa och konkurrensen om jobb har ökat.

För unga med funktionsnedsättning innebär det ytterligare utmaningar att ta steget in på arbetsmarknaden. Fler praktikplatser, ökat stöd från arbetsförmedlingen och fler möjligheter till vidareutbildning, kommer att behövas för att bromsa konsekvenserna av pandemin. 

Oro bland barn och unga

Barn och unga med funktionsnedsättning känner större oro än andra barn och unga under pandemin. 

Många upplever att allmänna råd och rekommendationer inte är anpassade efter deras situation och de oroar sig för att bli sjuka. Det har lett till inställda aktiviteter, social isolering och sämre psykiskt välmående.

När barnen åter kan aktiveras genom hobbys och en mer aktiv fritid, kan den sociala isoleringen brytas, men utöver det kan särskilt stöd och omsorg vara nödvändigt för vissa.

Brist på statistik

Under pandemin har det blivit tydligt att det saknas data och statistik över hur barn och unga med funktionssättning lever och mår.

Bristen på statistik kring barn och unga med funktionsnedsättning är en fråga som även har uppmärksammats av FN:s övervakningskommittéer för Konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen, och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenserna av en kris kan påverka människor livet ut, men genom att agera nu kan barn och ungas framtid bli bättre.

Läs rapporten i sin helhet