Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ny rapport speglar pandemin för personer med behov av extra stöd

Pandemin har krävt stor omställning av hela samhället på väldigt kort tid. Med den har förändringar skett inom bland annat arbetsmarknad, digitalisering, utbildning och vård.

I årets uppföljningsrapport till regeringen beskriver MFD de särskilda konsekvenserna som pandemin har fått för personer med funktionsnedsättning. I rapporten lyfts också vilka lärdomar vi kan dra nytta av efter pandemin och vilka åtgärder som kan behövas för att bromsa de långsiktiga negativa konsekvenserna.

Vård och socialtjänst

Vård- och omsorgspersonalen är tungt belastad, samtidigt är sjukfrånvaron högre än vanligt. Tidigt under pandemin infördes därför nya rutiner för att öka säkerheten, skydda personal och patienter samt spara tid. Därför begränsades fysiska möten och många aktörer har valt att skjuta upp vårdinsatser, stödinsatser samt ledsagning och assistens för personer med funktionsnedsättning. Detta bidrar till isolering och ökad psykisk ohälsa.

Distansundervisning

Under pandemin har undervisningen för många gymnasieelever skett på distans. Frånvaron bland personal och elever är fortsatt hög och det är svårare att följa upp elevers skolgång och erbjuda kvalitativt pedagogiskt stöd digitalt. För elever med funktionsnedsättning är pandemin en utmanande tid och många har hamnat efter i sin skolgång. Extra stöd behövs för att hjälpa eleverna att inhämta förlorad kunskap, annars riskerar kunskapsglappet att leda till utanförskap i framtiden.

Trots att distansundervisningen är utmanande för många, finns det även positiva lärdomar att hämta. För vissa elever fungerar hemstudier bättre än studier i skolmiljön. Dessutom finns numera en rad nya pedagogiska verktyg som uppskattats av både lärare och elever. Även den sortens lärdomar bör tas tillvara efter pandemin.

Digitalisering

Digitaliseringen har under pandemin accelererat och det innebär stora utmaningar för personer som saknar e-legitimation, rätt teknik eller rätt kunskap, kan konsekvenserna bli stora. Tjänsterna behöver vidareutvecklas för att bli mer tillgängligt utformade och enklare för fler att använda.

Arbetsmarknaden

Under pandemin har arbetslösheten ökat och därmed har även konkurrensen om lediga tjänster hårdnat. Samtidigt erbjuds ett minskat stöd till personer med funktionsnedsättning för att hitta nya arbeten. Unga med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa påverkas tydligt av detta. Just nu behövs fler satsningar för att stötta personer i långtidsarbetslöshet. Det kan även behövas särskilda investeringar i att göra arbetsplatser mer tillgängliga för fler.

Uppföljningen är i år uppdelad i två delrapporter

Del ett i rapporten ger en överblick av hur den pågående pandemin har påverkat statliga myndigheter, regioner och kommuner samt vilka konsekvenser den har inneburit för personer med funktionsnedsättning.

Den andra delrapporten innehåller en uppföljning av funktionshinderspolitikens mål och inriktning. I den rapporten ingår också aktuell statistik och kunskap inom funktionshindersområdet.

Uppföljningsrapporten finns att läsa här:

Del 1: Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 del I

Del 2: Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 del II

Ett pressmeddelande som beskriver hur vården och personer med funktionsnedsättning har påverkats av pandemin hittar du här:

Prioriteringar inom vård och omsorg ger negativa effekter, Myndigheten för delaktighets pressrum på Mynewsdesk