Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Foto på Sveriges riksdagshus

MFD skriver under deklaration om en stark demokrati

I år firar Sverige firar att det är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén har skrivit under Deklaration för en stark demokrati som Kommittén Demokratin 100 år står bakom.

– Demokratin är något att värna om och vara stolt över men något som också ständigt behöver utvecklas. Därför är jag glad för att vi är med och skriver under deklarationen. Det handlar om att alla människor i Sverige ska kunna ha jämlika förutsättningar och kunna vara med och påverka samhället, säger Malin Ekman Aldén.

Fler kan bli delaktiga i demokrati

Förutsättningarna att kunna vara delaktig i demokratin behöver utvecklas för personer med funktionsnedsättning. De har inte samma möjlighet att påverka politiska beslutsprocesser som andra, röstar i lägre utsträckning och är underrepresenterade i de folkvalda församlingarna.

Exempel på åtgärder som kan göra skillnad är att de politiska partierna gör sin information mer tillgänglig och begriplig, att deras partimöten hålls i tillgängliga lokaler och att kommuner inför val planerar för att vallokalerna är tillgängliga.

– Med rätt insatser kan vi tillsammans med andra aktörer arbeta för att fler ska kunna vara delaktiga i demokratin på lika villkor, framhåller Malin Ekman Aldén.

På gång på MFD

Inför riksdagsvalet 2022 kommer MFD att belysa och ge tips om vad som gör det möjligt för fler att rösta, bland annat genom en checklista för tillgängliga vallokaler.

MFD har också ett särskilt regeringsuppdrag som handlar om att öka kunskapen om hur förutsättningarna att delta i de demokratiska processerna har sett ut för personer med funktionsnedsättning under 1900-talet fram till idag. Inom ramen för uppdraget kommer MFD senare i år att presentera en kunskapssammanställning.

Kommittén Demokratin 100 år hos kommittén

MFD:s checklista för tillgängliga vallokaler