Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Lyssna på eleverna för en tryggare skola

Många elever har under en lång tid studerat på distans men återgår nu till undervisning i skolan. För många innebär det nya klasskamrater, nya rutiner och ett ökat behov av att känna sig trygg. Dessutom har lärometoder och digitalt lärande utvecklats under pandemin vilket kan förändra skolan framöver

– Efter en situation utöver det vanliga i och med pandemin är det viktigare än någonsin att elevers röster tas med i utformningen av både undervisning och skolans miljö. Då ökar chansen att skolan blir en plats där fler unga trivs och kan utvecklas. Elever sitter på värdefull kunskap och kompetens och vill vara med och utveckla skolan, säger Jennie Gustafsson, ordförande på Elevernas riksförbund.

Hela skolmiljön spelar en stor roll för tryggheten, det handlar inte enbart om klassrummet, framhåller Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

 – Ett exempel är korridorer och skolgårdar där många elever samlas och där det är svårt att själv påverka vem man möter. Genom att öka närvaron av lärare på raster och genom att kommunicera vem man kan vända sig till om en otrygg situation skulle uppstå, minskar elevernas oro. För att eleverna ska må bra är det viktigt att tänka på att ljudnivån är rimlig. Matsalen är exempelvis en plats där det ofta blir ganska stökigt. Genom att möjliggöra att eleverna får lugn och ro kan trivseln öka och stress reduceras.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett stödmaterial om hur man kan skapa trygga skolor. Materialet innehåller bland annat inspirerande filmer och en manual om hur man kan involvera elever.

Trygga skolor

Myndigheten för delaktighet kartlade våren 2021 pandemins konsekvenser på barn och unga där utmaningar i skolan är en del. Myndigheten har också tagit fram en film om hur pandemin påverkar barns skolgång.

Barn och unga mitt i en pandemi - rapport

Barn med funktionsnedsättning – mitt i en pandemi - film

Elevernas riksförbund