Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hur skapar man en tillgänglig och hållbar stad?

Både Gävle kommun och Göteborg stad arbetar målinriktat med hållbarhet för att skapa en god livsmiljö för invånarna. MFD skickade ett filmteam för att ta del av deras lärdomar.  

Göteborg och Gävle arbetar utifrån samma princip men i Göteborg kallar man arbetssättet för universell utformning och i Gävle för social hållbarhet. Gemensamt är att de utgår från olika behov när de utformar platser, tjänster och produkter. På så vis blir slutresultatet användbart för fler och de undviker onödiga anpassningar i efterhand, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt mer hållbart.

MFD skickade ett filmteam till de två kommunerna för att ta reda på hur de arbetar för att samla flera viktiga perspektiv inom ett hållbarhetsprogram och tänka in mångfald från start. 

Se filmerna här: Hållbara städer genom universell utformning - MFD

Medverkande i filmerna:

  • Henrik Ehrlington, Utvecklingsledare på Fastighetskontoret Göteborg
  • Linda Nygren, Förvaltningsdirektör Göteborg
  • Johan Rehngren, Stadsträdgårdsmästare Göteborg
  • Kristina Hedwall Larsson, Landskapsarkitekt Göteborg
  • Jakob Rönnberg, Trafikplanerare Gävle
  • Josefine Wennelin, Strateg social hållbarhet Gävle
  • Kristina Netzén, HR-strateg Gävle