Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
En flicka i brunt axellångt hår sitter på en stol med knäna uppdragna. Hon skriver på en laptop som står på ett bort.

Distansundervisning leder till ohälsa bland elever

Myndigheten för delaktighet har undersökt hur elever med funktionsnedsättning upplever distansundervisningen och resultatet visar att det har varit tufft.

Eleverna vittnar om en hög arbetsbelastning med minskat stöd från skolan. I undersökningen uppger 58 procent av flickorna och 43 procent av pojkarna att de upplever ensamhet. Endast fyra procent svarar att de inte känt någon ökad oro eller stress under pandemin.

Distansundervisning innebär särskilda utmaningar för elever med funktionsnedsättning och nu förlängs perioden ytterligare. Hela 43 procent av de elever som tillfrågat upplever att det stöd de har behov av fungerar sämre på distans.

Den sociala distansen ger symptom såsom oro, nedstämdhet, ångest och depressiva symptom. I några fall lyfts till och med suicidala tankar fram i undersökningen. Det är allvarligt och skulle behöva kompenseras med ökad möjlighet till aktivitet. Det är dock intressant att distansundervisningen för vissa elever varit positiv. Det tyder på att skolan behöver bli mer flexibel att kunna möta elevernas olika behov.

— MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén

Om undersökningen

Undersökningen, som MFD publicera längre fram i vår, baseras på svar från unga i åldrarna 16–24 år med olika varianter av funktionsnedsättning.

Svaren är framtagna genom 20 djupintervjuer med elever inom reguljärt gymnasium och enkätsvar från 268 elever inom gymnasiesärskolan och 258 inom reguljärt gymnasium.

Undersökningen är därmed inte statistiskt säkerställda, men ger en tydlig indikation på elevers utbildning och hälsa under den pågående pandemin.