Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Boverket inkluderar målgruppen från start

"Trots ett ökat byggande kan vi se att personer med funktionsnedsättning har svårt att hitta bostäder och offentliga mötesplatser utformade efter deras behov." Det säger Viktoria Buskqvist, arkitekt på Boverket och samordnare av den nya funktionshindersstrategin

Boverket samverkar regelbundet med funktionshindersorganisationer och involverar dem i aktiviteterna.Att tillfråga målgrupper om behov och önskemål redan i början av en process har visat sig positivt. Ofta blir slutresultatet tillgängligt för fler, och onödiga och kostsamma justeringar kan undvikas. När målgruppen dessutom involveras i genomförande och uppföljning, når lärandet ytterligare en dimension. 

– Att utforma samhällets rum och byggnader på ett sätt som tar hänsyn till alla gruppers behov kan låta som en självklarhet, men verkligheten ser annorlunda ut. Genom aktiv involvering med funktionshindersorganisationer får vi in fler perspektiv redan tidigt i processer och kan driva utvecklingen i en positiv riktning, säger Viktoria Buskqvist.

Hon beskriver att Boverket vill bygga en inspirerande berättelse om tillgängliga, omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och ett socialt hållbart samhälle där fler kan delta på lika villkor.

– Vi etablerar en bättre kommunikation mellan samrådet, våra uppdrag och enheter och gemensamt fångar vi upp aktiviteter, bjuder in gäster, samlar in lärande projektexempel. Just nu tar vi exempelvis fram en bildbank med foton på exteriöra och interiöra projekt med inspirerande, funktionella tillgänglighetslösningar som fylls på allt eftersom. Förhoppningen är att den ska inspirera till att skapa och hitta lösningar för fler tillgängliga miljöer, avslutar Viktoria Buskqvist.

Boverket arbetar alltså både för att inhämta ny kunskap och dela den med andra. Som en del i detta bjuder de in till en seminarieserie om universell utformning. Den hålls vid fyra tillfällen under våren och kan ses digitalt i efterhand. Medverkar gör bland andra hållbarhetsspecialisten Maja Reichard, arkitekt Gert Wingårdh och representanter för akademin, som alla ska belysa tillgänglighet på olika nivåer och i olika skalor.

Se Boverkets seminarium här

Seminarieserie om universell utformning - Boverket

Foto: Pia Nordlander