Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Ung tjej i elrullstol. Framför henne står en kille på knä och räcker fram en svamp.

Nytt forskningsprojekt: Bidrar stödinsatser till ökad delaktighet?

Personer med funktionsnedsättning har idag inte samma levnadsvillkor som andra i befolkningen. Myndigheten för delaktighet vill nu undersöka om dagens individuella stödinsatser bidrar till att uppnå målet om delaktighet, som det är tänkt.

Myndigheten för delaktighet ger ett treårigt forskningsuppdrag till Marie Cederschiöld högskola för att öka kunskapen om hur ett antal individuella stöd och lösningar inom funktionshindersområdet i praktiken leder till ökad delaktighet.

– Projektet ska ta fram ny viktig kunskap om hur insatser i samhället för personer med funktionsnedsättning faktiskt bidrar till ökad delaktighet. Det är en stor fråga, men vi hoppas kunna skapa en bättre bild av vad som fungerar och också förstå hur eventuella hinder ser ut, säger Emmanuel Galaup, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Om forskningsprojektet

Projektet startar 1 juli 2022 och pågår fram till slutet av 2024. Utgångspunkten är Sveriges nationella mål och inriktning för funktionshinderspolitiken samt strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken som regeringen beslutade i september 2021.

Mål och inriktning funktionshinderspolitiken

De stöd och lösningar som kommer att undersökas är insatser enligt lagen om stöd och service, LSS, samt insatser inom socialtjänstlagen riktade till personer med funktionsnedsättning.

Projektet finansieras av Myndigheten för delaktighet.

Nyheten 2,3 miljoner till projekt om individuella stöd till ökad delaktighet hos Marie Cederschiöld högskola

Delaktighet som begrepp

Delaktighet betyder att aktivt kunna medverka i och vara en del av samhället. Det betyder också att i så hög utsträckning som möjligt kunna göra självständiga val, fatta egna beslut och påverka sitt eget liv.

Skapa delaktighet i samhället